De provincies mochten maatregelen nemen om zones die getroffen worden door zware collectieve ontslagen economisch te ondersteunen. Vlaanderen heeft momenteel drie ontwrichte zones afgebakend (45 km rond Genk, Turnhout en Zaventem – Vilvoorde) waardoor de maatregel in een groot gedeelte van Vlaanderen van toepassing is. 

Wie weet kom ook jij in aanmerking? 

Sinds 1 mei 2017 behoren niet enkel de bedrijventerreinen tot de steunzone, maar ook de bedrijvencentra en incubatoren in de afgebakende steunzones, net als enkele percelen die deel uitmaken van een brownfield convenant. 

De huidige steunzones beslaan de gehele provincie Limburg, Vlaams-Brabant, quasi de gehele provincie Antwerpen en de oostzijde van de provincie Oost-Vlaanderen. Het voordeel geldt voor kmo’s (en in bepaalde gemeenten ook voor grote ondernemingen) die in de afgebakende steunzone investeren én nieuwe werkgelegenheid creëren. 

Is jouw bedrijf gevestigd in een steunzone dan heeft u mogelijks recht op een steunsubsidies en kan u die investering doen die je al veel te lang uitstelde.   

Mojeko bekijkt of jouw bedrijf in aanmerking komt om deze te verkrijgen.